Veilig werken

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring verhogen de veiligheid.

Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor.