Straling & Milieu

Wij waarborgen de stralingsveiligheid voor alle medewerkers en de omgeving waarin ze werken. Tevens geven wij voorlichting en instructies binnen het complex waar de vergunning voor is uitgegeven.

Op elke afdeling zit ook een stralingsdeskundige, wij hebben direct contact met alle afdelingen en de daartoe toegewezen deskundigen.

Wij hebben contact met de verschillende afdelingen en geven voorlichting aan de afdelingshoofden en de artsen.  De arts is verantwoordelijk voor de voorlichting naar de patiënt. Het gaat hierbij om een gerechtvaardigde toepassing van straling. 

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring verhogen de veiligheid.

Wij verbeteren de duurzaamheid van het Amsterdam UMC. Tevens zorgen wij ervoor dat alle milieu vergunningen up to date zijn, ook stellen wij het beleid op en de verschillende divisies en diensten moeten dit beleid dan weer gaan uitvoeren.

Het begeleiden van verschillende projecten en het presenteren van het vakgebied naar externen is ook onderdeel van onze werkzaamheden. Wij zijn meer proactief dan reactief, wij focussen ons daarom ook meer op netwerk organisaties.

Voor het Amsterdam UMC brengen wij de duurzaamheid in kaart en geven wij duidelijkheid hoe een milieu organisatie in elkaar zit.

Ons eerste aanspreekpunt is de manager van de betreffende divisie of dienst, natuurlijk is het ook mogelijk om als individuele medewerker contact met ons op te nemen. Dit kan voor beide via een contact formulier.