Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. Hoe voorkom je ziekte en calamiteiten  als je werkt met gevaarlijke stoffen, met infectieus materiaal, op een werkplek met lawaai of in een warme omgeving? Dit is slechts een greep van vragen uit de praktijk.

Arbeidshygiëne is de discipline van het herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen.

Het gaat daarbij om een breed spectrum van gevaren die in de werkomgeving voor nadelige gezondheidseffecten kunnen zorgen: gevaarlijke stoffen, lawaai, licht, binnenklimaat, straling, infectieziekten, trillingen, fysieke belasting. De rode draad is dat het gaat om objectief meetbare factoren die van invloed zijn op de gezondheid van werkenden.