17
mei

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid betekent dat je je tijdens je werk veilig voelt. Zowel omgevingsfactoren spelen daar een rol in, maar ook de omgang met collega’s. Pesten, verbaal & fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en bedreiging/ intimidatie zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag die soms voorkomen en het sociale veiligheidsgevoel beïnvloeden.

Sociale veiligheid kan in het geding komen door bezoekers en patiënten, maar ook door het onderlinge contact met de eigen collega’s en leidinggevende.

Heb je zelf last van een van bovengenoemde factoren? Je kunt als medewerker terecht voor een gesprek hierover bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit gesprek is vertrouwelijk. 

Hulplijn: 020-4449536