Certificering

De Arbodienst Amsterdam UMC is een gecertificeerde arbodienst. Dit wilt zeggen dat de Arbodienst Amsterdam UMC voldoet aan diverse gestelde eisen om deskundigheid te garanderen. De Arbodienst Amsterdam UMC is naast gecertificeerd arbodienst, ook ISO 9001:2015 gecertificeerd.

RGS: De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het college geneeskundige specialismen voldoen.

SBCA: De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) beheert het Certificatieschema Arbodiensten

ISO 9001:2015: is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd.