Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of een te hoge werkdruk.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of een hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken.