Disclaimer

 • Hoewel aan alle pagina’s van de Arbodienst Amsterdam UMC-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Onze Arbodienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.
 • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).
 • De informatie op deze website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de (bedrijfs)arts of de verpleegkundige aan u wordt verstrekt.
 • De websites waarnaar wij verwijzen door ons regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan noch de Arbodienst Amsterdam UMC noch Amsterdam UMC als geheel voor de inhoud van de pagina’s van derden verantwoordelijk worden gehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 • Op deze website treft u een indicatie van wacht- en behandeltijden. Aan deze indicaties kunt u geen rechten ontlenen. De bedrijfsarts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie. Een doorverwijzing kan daarnaast zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde bedrijfsarts of medewerker van de Arbodienst gezien te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer uitvalt.
 • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van deze website geldt dat de rechten bij Amsterdam UMC, de Arbodienst Amsterdam UMC of haar rechtsvoorgangers liggen.
 • De Arbodienst Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
 • De Algemene Inkoop Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle inkoopopdrachten en overeenkomsten met derden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van het AMC en worden op verzoek toegezonden.

E-maildisclaimer

 • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
 • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Amsterdam UMC (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.
 • E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
 • Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
 • Amsterdam UMC garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.