Spreekuur & advies

Bij de bedrijfsarts kun je terecht wanneer je wegens ziekte niet kunt werken of alleen je werk in aangepaste vorm kunt doen. De bedrijfsarts adviseert jou en je leidinggevende over je belastbaarheid, de werkzaamheden die je wel kunt doen en wat daarvoor nodig is, zodat je snel weer op een gezonde manier aan het werk kan. Wist je dat je de bedrijfsarts ook kunt raadplegen wanneer je je zorgen maakt over je gezondheid of je werkomstandigheden terwijl je niet verzuimt? Om te voorkomen dat je zorgen zich vertalen naar ziekte of verzuim, helpen zij je al preventief te kijken naar het verbeteren van jouw belastbaarheid.

Second opinion De wet regelt dat een werknemer een second opinion kan aanvragen en u als werkgever kunt dat niet. Wanneer een werknemer een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn bedrijfsarts. Een second opinion kan worden aangevraagd door de werknemer als deze twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de bedrijfsarts met betrekking tot de:
- Ziekteverzuimbegeleiding;
- Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
- Consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken.

De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
- Wanneer er meerdere malen om een second opinion is gevraagd;
- Bij geen concrete vraag.

In dat geval moet de bedrijfsarts kunnen motiveren waarom er geen second opinion komt.

Als de bedrijfsarts akkoord gaat met een second opinion, dan verwijst de bedrijfsarts de werknemer door naar een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde organisatie als de bedrijfsarts zelf.

De meest actuele lijst van bedrijfsartsen vindt u op: Bedrijfsartsensecondopinion

Wijzing bedrijfsarts op schriftelijk verzoek De wet regelt dat u als cliënt zonder gebruik te maken van een Second Opinion of een klacht een andere bedrijfsarts toegewezen kunt krijgen.

Hiervoor kunt u een e-mail te sturen naar: arbodienst-backoffice@amsterdamumc.nl of een brief naar: Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam t.a.v. Arbodienst Amsterdam UMC.

De wisseling met bedrijfsarts wordt met uw leidinggevende besproken.


Neem contact op